Przelewy za obiady

Opłaty za obiady należy wnosić przelewem na indywidualne konto bankowe ucznia do 25 dnia miesiąca za miesiąc następny.
W przypadku przelewu w niepełnej kwocie abonamentu, rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu.

Przed wykonaniem przelewu należy posiadać podpisaną umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.
Termin płatności za obiady to 25 dzień każdego miesiąca za miesiąc następny.
Za termin płatności uważamy dzień obciążenia rachunku Rodzica.

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły. 

Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany na stronie www.
Termin opublikowany na stronie www  jest wiążący i może być inny niż 24 dzień miesiąca (w zależności od układu kalendarza).

Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

W przypadku nie dokonywania wpłaty, odwołania i nadpłaty zostaną automatycznie rozpisane na obiady kolejnego miesiąca, chyba, że rodzic złoży rozwiązanie umowy na obiady w terminie do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone i powstanie niedopłata, to obowiązuje zasada, że nieopłacone są obiady w ostatnie dni danego okresu (miesiąca).

W tytule przelewu należy podać:

– imię i nazwisko oraz klasę i szkołę dziecka, nr umowy,
– w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie
korzystać z obiadu i dni, za które dokonano odliczenia.

Przykłady opisania tytułu przelewu:
1. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4d SP, nr umowy … , odpis 24 IX, bez 15,18 X.
Oznacza, że był zgłoszony odpis na dzień 24.IX, w dniach 15.X i 18.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
2. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4d SP, nr umowy … , odpis 24,28 IX, bez 14-19 X.
Oznacza, że był zgłoszony odpis na dni 24.IX i 28.IX, w dniach od 14.X do 19.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
3. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. Id GIM, nr umowy … , bez piątków.
Oznacza, że we wszystkie piątki dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
4. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. Id GIM, nr umowy … , tylko wtorki i czwartki.
Oznacza, że dziecko będzie korzystało z obiadów tylko we wtorki i czwartki.

Należność za odwołane obiady i saldo w miesiącu czerwcu i grudniu zostanie przelana na konto bankowe, z którego nastąpiła wpłata za obiady lub na konto bankowe wskazane przez rodzica.

Przelewy po terminie (do 5 dni kalendarzowych), zostaną uznane jako opłacenie obiadu najwcześniej od 3-go dnia roboczego po wpływie przelewu na konto szkoły, pozostałe zostaną uznane jako saldo do wyjaśnienia.