Przelewy za obiady

Opłaty za obiady należy wnosić przelewem na indywidualne konto bankowe ucznia do 25 dnia miesiąca za miesiąc następny.

Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany na stronie www.
Termin opublikowany na stronie www  jest wiążący i może być inny niż 24 dzień miesiąca (w zależności od układu kalendarza).

Przed wykonaniem przelewu należy posiadać podpisaną umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.
Za termin płatności uważamy dzień obciążenia rachunku Rodzica.

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły. 

Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

W przypadku nie dokonywania wpłaty, odwołania i nadpłaty zostaną automatycznie rozpisane na obiady kolejnego miesiąca, chyba, że rodzic złoży rozwiązanie umowy na obiady w terminie do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone i powstanie niedopłata, to obowiązuje zasada, że nieopłacone są obiady w ostatnie dni danego okresu (miesiąca).

W tytule przelewu należy podać:

– imię i nazwisko oraz klasę i szkołę dziecka, nr umowy,
– w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie
korzystać z obiadu i dni, za które dokonano odliczenia.

Przykłady opisania tytułu przelewu:
1. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4d SP, nr umowy … , odpis 24 IX, bez 15,18 X.
Oznacza, że był zgłoszony odpis na dzień 24.IX, w dniach 15.X i 18.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
2. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4d SP, nr umowy … , odpis 24,28 IX, bez 14-19 X.
Oznacza, że był zgłoszony odpis na dni 24.IX i 28.IX, w dniach od 14.X do 19.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
3. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. Id GIM, nr umowy … , bez piątków.
Oznacza, że we wszystkie piątki dziecko nie będzie korzystało z obiadu.
4. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. Id GIM, nr umowy … , tylko wtorki i czwartki.
Oznacza, że dziecko będzie korzystało z obiadów tylko we wtorki i czwartki.

Należność za odwołane obiady i saldo w miesiącu czerwcu i grudniu zostanie przelana na konto bankowe, z którego nastąpiła wpłata za obiady lub na konto bankowe wskazane przez rodzica.

Przelewy po terminie (do 5 dni kalendarzowych), zostaną uznane jako opłacenie obiadu najwcześniej od 3-go dnia roboczego po wpływie przelewu na konto szkoły, pozostałe zostaną uznane jako saldo do wyjaśnienia.