Obiady

obiady

Szanowny Rodzicu/Opiekunie!

Obiady będą wydawane od 11.09.2023 roku.

Jak zapisać dziecko na obiady w stołówce szkolnej?

1. Umowę obiadową należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

DRUK DO POBRANIA –   UMOWA OBIADOWA 2024/2025

Przy portierni w szkole jest wyznaczone miejsce do składania umów. Będzie można również z tego miejsca pobrać, wypełnić i podpisać dokument na miejscu. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie). Umowę złożyć należy w terminie do 24 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie wydawania posiłków.

Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

2. Po złożeniu umowy należy dokonać opłaty za obiady przelewem na wygenerowane indywidualne konto bankowe ucznia.
Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę, ponieważ w innym wypadku nie będzie możliwe wygenerowanie konta do wpłat. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.
3. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy.

4. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.