Umowa na obiady

Smaczne i zdrowe obiady

 

Umowa na obiady (rok 2020-2021) – kliknij aby pobrać

Szanowny Rodzicu/ Opiekunie!

Jak zapisać dziecko na obiady od 7 września 2020 r.?

1. Należy podpisać umowę na obiady w dwóch egzemplarzach, a następnie złożyć w wyznaczonym miejscu przy portierni szkoły. Bardzo prosimy, aby była ona wypełniona drukowanymi literami łącznie z adresem mailowym, który służy później do kontaktu z Rodzicem.

2. W przypadku, kiedy rodzic/ opiekun prawny będzie samodzielnie drukować dokument, bardzo prosimy, aby był on wydrukowany na jednej kartce, dwustronnie. Umowa do pobrania powyżej.

3. Bardzo prosimy o złożenie umowy na portierni od 29 czerwca do 25 sierpnia 2020 r. Umowa, która wpłynie w tym terminie umożliwia korzystanie przez dziecko z obiadów od 07 września 2020 r., pomimo niewniesienia jeszcze opłaty za obiady. Złożenie umowy jest traktowane jako zobowiązanie do zapłaty za obiady debetowe.

Opłatę za obiady wydawane od 07 września 2020 r. (w tym debetowe) należy uiścić do 10 września 2020 r.

4. Ważne jest, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby (np. w sytuacji, kiedy z obiadów korzysta rodzeństwo).

5. W opisie przelewu prosimy umieścić zawsze dane dziecka jak również numer umowy.

6. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic/opiekun prawny), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.