Obiady

Jak zapisać się na obiady od 1 marca 2018 r.?
(dotyczy tylko nowych osób, nie korzystających w lutym 2018 r. z obiadów)

 

1. Podpisać umowę na obiady. Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).
Bardzo prosimy umowę złożyć w sekretariacie szkoły do 23 lutego 2018 r.
Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

2. Dokonać rejestracji w systemie na odcisk palca w stołówce szkolnej do 28 lutego 2018 r. o godz. 13.55 w dniach wydawania obiadów.
Dotyczy tylko nowych osób. Osoby, które korzystały ze stołówki i rejestrowały się już w systemie na odcisk palca, nie rejestrują się ponownie.

3. Dokonać opłaty za obiady przelewem na konto szkoły
do dnia 24 lutego 2018 r.
Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.
Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.