Obiady

 

Jak zapisać się na obiady od 1 kwietnia 2019 r.?

 

1. Podpisać umowę na obiady. Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).
Bardzo prosimy umowę złożyć w sekretariacie szkoły do 25 marca 2019 r.
Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

2. Dokonać rejestracji w systemie na odcisk palca w stołówce szkolnej w dniu 1 kwietnia 2019 r.
Dotyczy tylko nowych osób. Osoby, które korzystały ze stołówki i rejestrowały się już w systemie na odcisk palca, nie rejestrują się ponownie.

3. Dokonać opłaty za obiady przelewem na konto szkoły
do 25.03. 2019
Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.
Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.