Kwota abonamentu za obiady

Smaczne i zdrowe obiady

Informacja o abonamencie obiadowym

Opłata za obiady wydawane od 2 listopada  2020 wynosi 100 zł

Termin płatności  – do 25.10.2020

tylko i wyłącznie na konta indywidualne ucznia.

5 zł x 20 dni obiadowych

brak obiadu 11.11.2020

 

Bardzo prosimy o wpłaty w dokładnie takiej wysokości jak podajemy na stronie. Prosimy nie wyliczać samemu, nie zaokrąglać itp.

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć podpisaną umowę i zgłosić się po indywidualny numer rachunku bankowego do Intendenta.

Przelewy, do których nie będzie umowy zostaną uznane jako saldo do wyjaśnienia. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę (a w szczególności prosimy nie wysyłać przelewów z kont firmowych). Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

Koszt obiadu dla ucznia to koszt surowców spożywczych (bez kosztów przygotowania posiłku) i wynosi 5,00 zł.

Za termin płatności uważamy dzień obciążenia rachunku Rodzica. Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły.

Dokonanie płatności za obiady oznacza akceptację Regulaminu stołówki i zasad opublikowanych na stronie www. 

Informacje dla pracowników szkoły

Pracownicy chcący korzystać z obiadów od dnia 02.12.2020 r. proszeni są o zgłoszenie się do intendenta najpóźniej do dnia 25.10.2020 r. w celu podpisania stosownej umowy o korzystanie z obiadów.