Kwota abonamentu za obiady

Smaczne i zdrowe obiady

Informacja o abonamencie obiadowym


START OBIADÓW 13.09.2021


Opłata abonamentowa za miesiąc wrzesień 2021 wynosi 70 zł

Wpłaty na indywidualne konta bankowe dzieci

– dla kontynuujących żywienie wpłaty na konto indywidualne dziecka z zeszłego roku

– nowi uczniowie otrzymają numery kont wraz z umowami

W tytule przelewu proszę podawać dane dziecka, klasę oraz numer umowy


Bardzo prosimy o wpłaty w dokładnie takiej wysokości jak podajemy na stronie. Prosimy nie wyliczać samemu, nie zaokrąglać itp.

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć podpisaną umowę i zgłosić się po indywidualny numer rachunku bankowego do Intendenta.

Przelewy, do których nie będzie umowy zostaną uznane jako saldo do wyjaśnienia. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę (a w szczególności prosimy nie wysyłać przelewów z kont firmowych). Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

Koszt obiadu dla ucznia to koszt surowców spożywczych (bez kosztów przygotowania posiłku) i wynosi 5,00 zł.

Za termin płatności uważamy dzień obciążenia rachunku Rodzica. Obiady będą wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły.

Dokonanie płatności za obiady oznacza akceptację Regulaminu stołówki i zasad opublikowanych na stronie www. 

Informacje dla pracowników szkoły

Pracownicy chcący korzystać z obiadów od września 2021 proszeni są o zgłoszenie się do intendenta najpóźniej do dnia 24.08.2021 r. w celu podpisania stosownej umowy o korzystanie z obiadów.